Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Scotch egg /,skɔt∫eg/  

  • trứng luộc bao trong xúc xích thịt; xúc xích thịt bao trứng luộc