Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Scotch broth /,skɔt∫brɔθ/  

  • món hầm Ê-cốt (thịt cừu hầm rau và lúa mạch)