Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Động cơ lợi nhuận+ Sẽ xảy ra khi lợi nhuận mang lại sự thúc đẩy quyết định