Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Price elasticity of demand   

  • (Kinh tế) Độ co giãn của cầu theo giá
    Độ phản ứng của lượng cầu của một hàng hoá đối với giá của chính nó