Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Mức lương cơ hội
    Là mức lương mà một cá nhân có thể kiếm được nếu anh ta chọn làm một công việc khác tốt nhất sau công việc đang làm; là mức lương cao nhất phải từ bỏ do vẫn ở lại làm công việc hiện tại