Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Occupational wages differentials   

  • (Kinh tế) Những chênh lệch về mức lương theo nghề nghiệp
    Là chênh lệch trong tiền lương trung bình của các nhóm công nhân được phân loại theo nghề nghiệp mà họ đang làm