Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Nominal and exchange rate   

  • (Kinh tế) Tỷ giá hối đoái danh nghĩa và thực tế