Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Sự khiếm khuyết của thị trường; Sự trục trặc của thị trường
    Là việc một hệ thống các thị trường tư nhân không có khả năng cung cấp một số mặt hàng nhất định cho dù là một phần nhỏ hay với mức độ hợp lý nhất định hoặc tối ưu nhất