Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Market demand curve for labour   

  • (Kinh tế) Đường cầu của thị trường đối với lao động
    Với một mức giá bán sản phẩm không đổi, đường cầu của thị trường hay của một nghành sản xuất chính là sự tổng hợp theo chiều ngang các đường DOANH THU SẢN PHẨM BIÊN của các doanh nghiệp tham gia