Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của medium range ballistic missile)
    tên lửa đạn đạo tầm trung