Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Loss offsetting provisions   

  • (Kinh tế) Các điều khoản bù lỗ
    Thường nói đến thoả thuận, theo đó các khoản lỗ của một dự án có thể được bù lại bởi thu nhập từ các nguồn khác