Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Định giá giới hạn
    Các cách thức mà các hãng đã thiết lập cho một nghành công nghiệp có thể định giá với mục đích ngăn cẳn những đối thủ cạnh tranh mới muốn thâm nhập vào thị trường