Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Labour Day /'leibədei/  

  • (Mỹ Labor Day)
    ngày lễ Lao động (tức ngày mồng một tháng năm; ở Mỹ là ngày thứ hai đầu tiên của tháng chín)