Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

John Bull /dʒɒn'bʊl/  

  • Danh từ
    (cũ)
    nước Anh
    người Anh điển hình