Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Đường chữ J+ Thời kỳ ngay sau khi đồng tiền của một quốc gia bị mất giá hay phá giá, quốc gia đó có thể trải qua một thời kỳ thâm hụt CÁN CÂN THANH TOÁN