Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Khu vực không chính thức
    Chỉ một số lượng lớn những người tự làm việc cho mình trong một nước đang phát triển, những người này tham gia vào các công việc quy mô nhỏ, chẳng hạn chủ may vá, dịch vụ ăn uống, buôn bán, sửa chữa giày dép…