Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

General Classification of Economic Activities in t   

  • (Kinh tế) Sự phân loại chung về các hoạt động kinh tế trong Cộng đồng châu Âu
    Sự phân loại công nghiệp của các hoạt động kinh tế trong Cộng đồng châu Âu là cách khác của sự phân loại công nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế