Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Flexible exchange rate   

  • (Kinh tế) Tỷ giá hối đoái linh hoạt