Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tỷ giá hối đoái cố định