Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Ưu tiên chi tiêu
    Là một khái niệm nói về sự hài lòng của các nhà quản lý đạtđược trong việc chi tiêu cho một số công việc của hãng như chi tiêu cho việc Marketing và cho đôi ngũ nhân viên