Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Exchange rate Mechanism   

  • (Kinh tế) Cơ chế tỷ giá hối đoái
    Cơ chế tỷ giá hối đoái (ERM) là một hệ thống mà theo đó các thành viên của HỆ THỐNG TIỀN TỆ CHÂU ÂU (ENS) buộc phải duy trì tỷ giá hối đoái của họ trong những mức nhất định