Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Exchange Equalization Account   

  • (Kinh tế) Quỹ bình ổn Hối đoái
    Là một hệ thống hay dàn xếp đựơc NGÂN HÀNG hình thành năm 1932, nhằm quản lý những biến động không mong muốn trong tỷ giá hối đoái của đồng bảng, sau khi Anh bỏ CHẾ ĐỘ BẢN VỊ VÀNG vào năm