Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Elasticity of demand   

  • (Kinh tế) Độ co giãn của cầu
    Thường dùng để chỉ ĐỘ CO GIÃN CỦA CẦU THEO GIÁ, nhưng cần phải xác định rõ độ ca giãn của cầu nào đang được đề cập đến