Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Elastic and unit elastic demand   

  • (Kinh tế) Nhu cầu co giãn và co giãn một đơn vị