Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Sai số
    Sai số trong một phương trình hồi quy (hay còn gọi là nhiễu ngẫu nhiên)