Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Discouraged Worker Hypothesis   

  • (kinh tế)
    Giả thuyết về công nhân nản lòng
    Những công nhân rời bỏ thị trường lao động khi thất nghiệp tăng lên