Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Disadvantaged workers   

  • (kinh tế)
    Công nhân (có vị thế) bất lợi; Những công nhân không có lợi thế
    Những người công nhân mà xét về tay nghề họ đưa ra thị trường lao động hoặc các tín hiệu họ chuyển tới những người chủ tương lai ở tình thế tương đối bất lợi