Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Trừ công đoàn phí trực tiếp
    Việc chủ thuê trừ trực tiếp phí công đoàn từ lương nhân viên. Phí này sau đó được trả cho công đoàn