Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Đường ngân sách
    Một đường trong Không gian hàng hoá chỉ ra những tổ hợp mà người tiêu dùng có thể mua đựơc ở mức thu nhập nhất định