Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Association of International Bond Dealers   

  • (kinh tế)
    Hiệp hội những người buôn bán trái khoán quốc tế.
    Cơ quan thành lập năm 1969, thu thập và cho niêm yết lợi nhuận và báo giá thị trường hiện hành với các loại phát hành của TRÁI KHOÁN CHÂU ÂU