Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Armistice Day /'ɑ:mistis dei/  

  • (Mỹ Veterans' Day)
    Ngày đình chiến (11 tháng 11, chấm dứt chiến tranh thế giới I)