Tra từ

Laban Dictionary

  • Từ điển trực tuyến miễn phí cho người Việt
  • Cung cấp 2 bộ từ điển chính: Anh – Việt, Việt – Anh và Anh – Anh
  • Kho từ đồ sộ cùng hệ thống gợi ý từ thông minh, Laban Dictionary giúp tra cứu nhanh chóng nhất.

Laban Dictionary trên mobile

Tra từ offline, không cần kết nối internet.
Hỗ trợ tra từ bằng giọng nói.
"Cửa sổ tra nhanh" cho phép tra từ trong ứng dụng khác